รับผลิตสื่อโทรทัศน์ทุกชนิด ถ่าย VDO OB Switching HD Live Streaming Facebook และ Youtube

OB SWITCHING

PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + NOTEBOOK I9 + SONY Z190 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวทีของสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบทั้งหมด

กสทช. และ AIS
“งานสาธิตและนำเสนอผลการพัฒนาระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่าน Cell Broadcast Service โดย กสทช. และ AIS”
5/3/2567
บริการ PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + NOTEBOOK I9 + SONY Z190 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวทีของสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบทั้งหมด

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + จอ19“ 3 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
“งาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2567
29/2/2567
บริการ PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + จอ19“ 3 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

OB HD SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที 5×3 M.

บริษัท ครูก็อง เทรดเดอร์
“งาน IQ OPTION VIP CAMP By KruGong Trader ครั้งที่ 3” 27-28/2/2567
บริการ OB HD SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที 5×3 M.

OB HD SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 3 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 3 ชุด รีเลย์0 + เก็บภาพบบรยากาศงานทั้งหมด 2 CAMERA

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“งาน พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 23/2/2567
บริการ OB HD SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 3 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 3 ชุด รีเลย์0 + เก็บภาพบบรยากาศงานทั้งหมด 2 CAMERA

OB HD SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอ LED 4K 55″ 3 จอ + จอ PROJECTOR 200” 1 จอ

“งาน มงคลสมรส AeyPound” 18/2/2567
บริการ OB HD SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอ LED 4K 55″ 3 จอ + จอ PROJECTOR 200” 1 จอ

OB HD SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 4 CAMERA

บริษัท บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด Ocean media.Ltd
“งาน บันทึกภาพและเสียงลง YOUTUBE” 7/2/2567
บริการ OB HD SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 4 CAMERA

OB 4K SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K8 + SONY FX6 3 CAMERA

Dance Studio De Bangkok
“งาน SLEEPING BEAUTY 2024” 4/2/2567
บริการ OB 4K SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K8 + SONY FX6 3 CAMERA

OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที 18M.

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
“งาน 44 ปีราตรี ACSPสัมพันธ์” 31/1/2567 – 3/2/2567
บริการ OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที 18M.

OB SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 3 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 3 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอ LED บนเวที 18M.+ ขึ้นจอ PROJECTOR 2จอ

บริษัท SC ASSET
“งาน SC ASSET STAFF PARTY” 2/2/2567
บริการ OB SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 3 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 3 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอ LED บนเวที 18M.+ ขึ้นจอ PROJECTOR 2จอ

OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K8 + SONY FX6 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที+ จอ PROJECTOR 2 จอ

งานมงคลสมรส #Yaniga_Tanapat
“งาน มงคลสมรส Yaniga&Tanapat” 2/2/2567
บริการ OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K8 + SONY FX6 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที+ จอ PROJECTOR 2 จอ

OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K8 + SONY FX6 2 CAMERA LENS 28-135 2ชุด + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก sbu
“พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา2565-2566” 28/1/2567
บริการ OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K8 + SONY FX6 2 CAMERA LENS 28-135 2ชุด + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 8 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“งาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2567”
26/1/2567
บริการ PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 8 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + 1 CAMERA + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
“งาน การประชุมสามัญหน่วยลงทุนประจำปี2566″
25/1/2567
บริการ PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + 1 CAMERA + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

OB HD SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอของสถานที่

บริษัท CIMB THAI
“งาน WONDER FUN FAST” 24/1/2567
บริการ OB HD SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอของสถานที่

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด
“งาน การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SNW231A ครั้งที่1/2567
23/1/2567
บริการ PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

OB SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอ LED บนเวที + จอ PROJECTOR 3 จอ

งานมงคลสมรส #BoNguanDay
“งาน มงคลสมรส Bo&Nguan” 13/1/2567
บริการ OB SWITCHING PANASONIC AVHS400 6 INPUT + PANASONIC AG-AC160A 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอ LED บนเวที + จอ PROJECTOR 3 จอ

OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที 14×4 M.

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
“งาน MITTARE Happy Family Day” 6/1/2567
บริการ OB SWITCHING ATEM TELEVISION STUDIO 4K + SONY Z190 2 CAMERA + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด รีเลย์0 + ขึ้นจอบนเวที 14×4 M.

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + TV 65″ 3 ชุด พร้อมเดินระบบภาพภายในงาน

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 + TV 65″ 3 ชุด พร้อมเดินระบบภาพภายในงาน “งาน พิธีสมโภชวิหารกวนอิมอี่ทงเทียนไท้” 24-25/12/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 “งาน STECON ริมเล PARTY” 22/12/2566

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ “งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2566 บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) 14/12/2566

OB SWITCHING HD 3 CAMERA PANASONIC 160 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0

ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA PANASONIC 160 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 “งาน มงคลสมรส” 9/12/2566

OB SWITCHING HD 3 CAMERA + NOTEBOOK I9 VMIX 4K LICENSE + INTERNET PEPLINK BALANCE 20x VPN ROUTER 4G 5G 4SIM

ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA + NOTEBOOK I9 VMIX 4K LICENSE + INTERNET PEPLINK BALANCE 20x VPN ROUTER 4G 5G 4SIM “งาน SPT 2023” 9/12/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA PANASONIC 160 ไร้สาย 2 ชุด + NOTEBOOK I9 VMIX 4K LICENSE

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA PANASONIC 160 ไร้สาย 2 ชุด + NOTEBOOK I9 VMIX 4K LICENSE “งาน มงคลสมรส” 9/12/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด รีเลย์0 “งาน SAMSUNG ONE TEAM WONDER WORLD PARTY” 8/12/2566

OB HD 2 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + TV 55″ 4 เครื่องพร้อมขาตั้ง + INTERNET PEPLINK BALANCE 20x VPN ROUTER 4G 5G 4SIM + Notebook i9 5 เครื่อง LIVE Microsoft Team Meeting

ถ่าย OB HD 2 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + TV 55″ 4 เครื่องพร้อมขาตั้ง + INTERNET PEPLINK BALANCE 20x VPN ROUTER 4G 5G 4SIM + Notebook i9 5 เครื่อง LIVE Microsoft Team Meeting “งาน 8th Meeting of the ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN)” 7/12/2566

OB HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE

ถ่าย OB HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE “งานสัมมนา แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2567” 7/12/2566

OB SWITCHER 4K 3 CAMERA SONY FX6 + LENS 16-35, LENS 28-135, LENS 70-200 F2.8

บริการเช่าอุปกรณ์ OB SWITCHER 4K 3 CAMERA SONY FX6 + LENS 16-35, LENS 28-135, LENS 70-200 F2.8 “งาน BEYOND 15th BY Amway” 2-3/12/2566

PC VMIX 4K SWITCHING HD 2 CAMERA SONY FX6 + SONY FX3 +RONIN RS2 + กระเป๋าส่งสัญญาณภาพ-เสียง VNETS Encoder เคลื่อนที่ทั่วทั้งห้าง 2 ชุด + INTERNET 5G + LIVEU PRO PLUS 4K

PC VMIX 4K SWITCHING HD 2 CAMERA SONY FX6 + SONY FX3 +RONIN RS2 + กระเป๋าส่งสัญญาณภาพ-เสียง VNETS Encoder เคลื่อนที่ทั่วทั้งห้าง 2 ชุด + INTERNET 5G + LIVEU PRO PLUS 4K งาน “It’s Opening Day for IKEA Sukhumvit” 1/12/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + SONY FX3 + RONIN RS2

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + SONY FX3 + RONIN RS2 “งาน IKEA PATTY” 29/11/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K LICENSE + NOTEBOOK I9 2 ชุด + TV 55″ 3 ชุด

OB SWITCHING HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K LICENSE + NOTEBOOK I9 2 ชุด + TV 55″ 3 ชุด “งาน EU-Thailand Conference on Circular Economy & Food Technology” 28/11/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 “งาน AION ES Model Launch” 27/11/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 “งาน VetSynova GRAND CONFERENCE 2023” 24/11/2566

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ

PC OBS SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER DIGILIVE-16 + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ “งานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (มหาชน) 22/11/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY FX3 RONIN RS2 2 ชุด + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY FX3 RONIN RS2 2 ชุด + ไวเลสภาพไร้สาย 2 ชุด “งาน มงคลสมรส 18/11/2566

OB SWITCHER 4K 4 CAMERA SONY FX6 + SONY FX3 + RONIN RS2 + CREAN 12M. + LENS 16-35, LENS 28-135, LENS 200-600, LENS 200-600 + NOTEBOOK I7 VMIX 4K + LIVEU PLUS4K

OB SWITCHER 4K 4 CAMERA SONY FX6 + SONY FX3 + RONIN RS2 + CREAN 12M. + LENS 16-35, LENS 28-135, LENS 200-600, LENS 200-600 + NOTEBOOK I7 VMIX 4K + LIVEU PLUS4K “งาน MISS GRAND P2S 2024” 18-19/11/2566

PC VMIX 4K LICENSE 3 ชุด + 1 CAMERA 3 ห้องงาน

PC VMIX 4K LICENSE 3 ชุด + 1 CAMERA 3 ห้องงาน “งาน THAILAND HR DAY ” 16-17/11/256

ORGANIZED BY OB HD PRODUCTION CO.,LTD.
จอ LED P3 12x4M. + ไฟ EVENTS + ระบบเสียง รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน + ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + NOTEBOOK I9 + TV 55″ 1 ชุด

ORGANIZED BY OB HD PRODUCTION CO.,LTD.
 จอLED P3 12x4M. + ไฟ EVENTS + ระบบเสียง รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน + ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + NOTEBOOK I9 + TV 55″ 1 ชุด “งาน LAST PERFECT STORM โอกาสในมรสุมลูกสุดท้าย” 12/11/2566

OB SWITCHER HD 3 CAMERA SONY FX6 + SONY FX3 + RONIN RS2 + LENS 16-35, LENS 28-135, LENS 200-600 + NOTEBOOK I7 VMIX 4K

ถ่าย OB SWITCHER HD 3 CAMERA SONY FX6 + SONY FX3 + RONIN RS2 + LENS 16-35, LENS 28-135, LENS 200-600 + NOTEBOOK I7 VMIX 4K “งาน มหานครอินทรี INSEE” 10/11/2566

OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + NOTEBOOK I9 + TV 55″ 2 ชุด

ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + NOTEBOOK I9 + TV 55″ 2 ชุด “งาน เด็กพิการเรียนไหน 2567 ” 8/11/2566

OB SWITCHING HD 4 CAMERA SONY Z190 + SONY FX3 RONIN RS2 + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด + NOTEBOOK i9 VMIX 4K LICENSE LIVE FACEBOOK,,YOUTUBE + INTERNET 5G + LiveU Solo Pro 5G

ถ่าย OB SWITCHING HD 4 CAMERA SONY Z190 + SONY FX3 RONIN RS2 + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด + NOTEBOOK i9 VMIX 4K LICENSE LIVE FACEBOOK,,YOUTUBE + INTERNET 5G + LiveU Solo Pro 5G งาน สัมมนา “Thailand Next Move 2024 : The Next Wealth and Sustainability “เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน” 3/11/2566

HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด

ถ่าย HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ “งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน)” 31/10/2566

OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด + NOTEBOOK i9 VMIX 4K LICENSE LIVE FACEBOOK + ZOOM MEETING + INTERNET PEPLINK BALANCE 20x VPN ROUTER 4G 5G 4SIM

ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพไร้สาย 1 ชุด + NOTEBOOK i9 VMIX 4K LICENSE LIVE FACEBOOK + ZOOM MEETING + INTERNET PEPLINK BALANCE 20x VPN ROUTER 4G 5G 4SIM งาน โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นาฏอุตสาหกรรม” ของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (สาขานาฏศิลป์ รุ่นที่ 4 )

28/10/2566

OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + TV 55″ 2 ชุด

ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + TV 55″ 2 ชุด “งาน สัมมนาเปิดตัว คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG” 27/10/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER + MIC CONFERENCE

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ “งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)” 25/10/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพ 2 ชุด “งาน SLC SINO-THAI LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรู้ชิโนไทย” 25/10/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + HDMI SWITCH IN 4 OUT1 + SOUND MIXER + MIC CONFERENCE 4 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ “งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 17/10/2566

OB SWITCHING 4K 3 CAMERA

บริการอุปกรณ์ OB SWITCHER 4K 3 CAMERA SONY FX6 + LENS 16-35, LENS 28-135, LENS 70-200 F2.8, “งาน BEYOND 14th BY Amway” 14-15/10/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + ไวเลสภาพ 2 ชุด “งาน IQ OPTION VIP CAMP BY KRUGONE TRADER” 10-11/10/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA PANASONIC 160 ไร้สาย 2 ชุด + NOTEBOOK I9 VMIX 4K LICENSE “งานเสวนา ห่วงใยผู้หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม ปีที่ 2” 5/10/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + ZOOM 100 USER + TV 55″ 3 ชุด + Notebook i7 4 เครื่อง “งาน EU CBAM Seminar on the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and decarbonisation opportunities in Thailand” 28/9/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA

ถ่าย OB HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + SOUND MIXER + MIC CONFERENCE 6 ชุด + PA 2 ชุด + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ “งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 28/9/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 ไร้สาย 1 ชุด + NOTEBOOK i7 VMIX 4K LICENSE LIVE FACEBOOK งาน “Future-Proofing Construction: Explore our vision for a future-ready world.” จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
” 29/10/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190

ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + ZOOM 100 USER + Background green screen 6x9M. + TV 55″ 3 ชุด + LIGHTING NanLight Fs300 5 ชุด + MIX SOUND + Wireless Microphone Sennheiser EW100 G4 4 ชุด + PA 2 ชุด + Notebook i7 4 เครื่อง งานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 “SEC Capital Market Regional Seminar 2023” 13/9/2566

OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA SONY Z190 “งาน Central Village 4th Anniversary X PROXIE MINI CONCERT” 10/9/2566 #events #PROXIE

OB SWITCHING HD 2 CAMERA

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA + PC VMIX 4K SOFTWARE LICENSE ทั้งระบบ + ZOOM + WEBEX + SOUND MIXER + MIC CONFERENCE 8 ชุด + Wireless Microphones 2 ชุด + 2PA 2 ชุด + จอ DELL 19″ 11 ชุดพร้อมขาตั้ง + TV 65″ 2 เครื่องพร้อมขาตั้งสูง + พร้อมอุปกรณ์สายต่อพ่วงในระบบ “งานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 6/9/2566 #ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น #BDMS

OB SWITCHING

ถ่าย OB SWITCHING HD 1 CAMERA SONY FX3 + RONIN RS2 ไร้สาย 1 ชุด “งาน mise en scene Perfect Day with Bible” 2/9/2566 #miseensceneTHxBibleDAY #Fanmeeting #Bible #miseenscene_THxBibleDay

OB SWITCHING 4K 4 CAMERA SONY FX6

ถ่าย OB SWITCHING 4K 4 CAMERA SONY FX6 + LENS 28-135, LENS 28-135, LENS 70-200 F2.8, LENS 200-600 “งานแถลงข่าว MISS GRAND P2S PHANGNGA PATHALUNG SATUN 2024” 27/8/2566 #events #MISS_GRAND #SONY #FX6 #PHANGNGA #PATHALUNG #SATUN #4K_50P #3840×2160 #อิงล็อต

OB SWTCHING

ถ่าย OB SWITCHING HD 3 CAMERA SONY Z190 + PC VMIX 4K LICENSE + NOTEBOOK I9 + LIVE FACEBOOK + LIVE WEIBO + INTERNET PEPLINK BALANCE 20xPN ROUTER 4G 5G 4SIM “งาน VELCURVE 2023 NEW SPACE 20/8/2566 #events

OB SWTCHING

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA PANASONIC 160 ไร้สาย 1 ชุด + วอ SPENDER รุ่น TC-751H Plus 8ชุด + NOTEBOOK VMIX 4K LICENSE “งาน MITTARE66 Exclusive Roadshow66” 20/8/2566 #มิตรแท #MITTAR #2023 #โครา

OB SWTCHING

ถ่าย OB SWITCHING HD 2 CAMERA “งาน MEDTRONIC 2023” 12-13/8/2566 #MEDTRONIC #THAILAND #2023